MER OM OSS

Vill du veta mer om oss ? Här har vi försökt samla all nödvändig och onödig information.
Klicka på de olika rubrikerna så öppnas mer information upp.

HISTORIK
2018 Nya siten äntligen på plats
2012 Verksamheten förvärvas av Red Cactus AB
2005 LR Design.se startades i Halmstad 2005
VERKSAMHETEN
LR Design.se ägs sedan 2012 av bolaget Red Cactus AB 556661-3567

Red Cactus AB
Bolaget Red Cactus AB (VAT SE556661356701) har sedan år 2002 förvärvat, utvecklat, ägt och förvaltat verksamheter, främst inom webb -och e-handel inom Norden.
I perioder erbjuds också konsulttjänster inom webbutveckling, avancerad e-handel och andra organisatoriska och webbrelaterade frågeställningar till företag.
Re Cactus AB agerar endast som förvaltare av förvärvsobjekt. Var och en av våra verksamheter och webbbutiker drivs helt fristående och av egen personal och kundtjänst.
Red Cactus AB kan och kommer inte besvara frågor kring enskilda webbutiker eller verksamheter, som tex frågor kring beställningar. Dessa frågor måste du ställa till den e-handel du lagt beställningen.

Vill du sälja eller bjuda in till delägarskap i din e-handel ?
Red Cactus AB vill växa och är därför öppna för förvärvs -och investeringsdiskussioner vad gäller e-handel,. Grundförutsättning är att din verksamhet har god historik och framtiden för sig.
Vi investerar ofta i e-handelsverksamheter med unikt produktutbud, gärna egen tillverkning.
Både hel och delägande kan vara aktuellt. Presentera ditt förslag genom info [snabel] redcactus.se

Vill du ha hjälp med digital utveckling eller avancerad webb & e-handel ?
Vi erbjuder konsultation och projektledning för kunder i uppbyggnad och refreshfas av avancerade widgets och e-handelsverkamheter.
Flera av våra verksamheter är utvecklade på Magento 1&2 plattformen, med ett flertal moduler påbyggda.
Vi använder utvecklarresurser både inom och utanför Sverige.
Presentera dig och din verksamhet genom info [snabel] redcactus.se.