KÖP & LEVERANSVILLKOR

LR Design.se bedriver försäljning av kundanpassade produkter på ”nätet”.

LR Design verksamhet lyder under regelverket i "Lag om distansavtal och försäljning utanför affärslokaler"

Beställningar från företag hänvisas till Köplagen - Inget av nedan förtydliganden eller villkor, får försämra innebörden i Distans och Hemförsäljningslagen.

KUNDENS GODKÄNNANDE

Vid beställning på lrdesign.se godkänner Du, samt bekräftar att du till fullo läst och godkänner äst nedan villkor. Bekräftelsen gör du när du trycker "Lägg Order" / "Place Order". Nedan information kompletterar Distans och Hemförsäljningslagen. Avstår kund följa våra rekommendationer eller guidelines tar lrdesign.se inget vidare ansvar i att produkten blir som kund avsett, eller att produkten blir som kund angett i sin beställning. All retur -och reklamtionsrätt utgår i dessa fall. Betalningsansvar kvarstår.

FRAKTKOSTNAD

Vi skickar våra produkter enligt Postens vikttabell, små variationer kan förekomma. ( se på posten.se) Fraktpriset avser inte bara själva portot, priset avser även hantering, emballage samt paketeringsadministration. Kund kan inte avstå hämta ut skickad sändning för att på det sättet slippa betalningsansvar. För paket som inte hämtas ut enl Postens avi/påminnelse, debiteras ändå fullt beställningsvärde då produkterna är helt osäljbara till annan. Kunden ansvarar själv för att ombesörja och kontakt med Posten för ev omleverans.

BETALNING FAKTURA

Väljer du "Faktura" anses ordern vara bekräftad först när sedvanlig kreitkontroll via Credit Safe gett OK. Väljer du betalmetod "Faktura" tillkommer 29 sek i fakturaavgift som skal täcka de kostnader lrdesign.se påförs i och med hanterandet

ORDERBEKRÄFTELSE

När du beställer får du en orderbekräftelse som bevis på att beställningen gått igenom. Skulle du inte få en orderbekräftelse, maila då till oss och hör kring orsaken. ->Möjliga orsaker kan vara - Ibland kan kunden fylla i fel e-mailadress i registreringen. - Det är vanligare än man tror att mail inte når avsedd mottagare. - Ibland kan orsaken vara att du som kund inte slutfört din beställning. Din order ligger då kvar i din varukorg, du kan lätt kontrollera om din varukorg är tom eller inte genom att klicka uppe i högra hörnet där det står ”varukorg” Bekräftelsen visar endast den information du fyllt i vid beställning. Bekräftelse betyder inte att lrdesign.se förbinder sig till att produkten kan tillverkas exakt som kund angett. Detta gäller de fall kund ignorerar våra guidelines och rekommendationer. (Köp/Leveransvillkor)

LEVERANS

Frågor om leveranstid/status besvaras normalt bara i mån av tid i de fall de ligger inom nedan information.

Vi tillverkar din produkt när vi sett att inbetalningen har kommit oss tillhanda. För tillfället har vi leveranstid på 1-4 veckor. (Uppdaterad 20141220) avser inte Postens frakttid.

Vid högsäsong kan nedan preliminära leveranstider behöva justeras något uppåt.

- Boxskyltar -> ca 3-10 dagar efter godkänt korrektur

- Vinylstripes -> ca 1-2½ vecka (Specialskuren enligt kundmått)

- Kläder -> mellan 1-5 veckor ( beror på om just din beställda färg och storlek ligger ”på lager”

– kan även ta längre tid, även mycket längre, än de angivna - om lagerbrist uppstår hos grossist. OBS! Leveranstiderna kan ändras med kort varsel. Är en viss leveransdag av vikt för dig ? Ange det i beställningen så återkommer vi ifall det är några problem, har du inte angett någon speciell leveransdag godkänner du automatiskt våra angivna leveranstider. ( dagar innebär arbetsdagar = måndag-fredag)

Postens hanteringstid är inte medräknat (notera att post kan ta längre tid än 1 dag att komma fram. Vi kan inte påverka postens hatering. OBSERVERA ! Om du beställer en vara där du begär korrektur (ex boxskyltar kan leveranstiden förlängas, får vi inte svar på korrekturmailet att det är ok, så avvaktar vi kundens svar 10 arbetsdagar innan vi tillverkar produkten .

Vi förpackar dina produkter i lämpligt emballage och packar väl för att undvika skador. Vi skickar en statusuppdatering samma dag som vi postar beställningen, på så vis vet kunden att varan är på väg. Vid leverans till Norge kan moms och tullmoms tillkomma. Detta står kund för själv.

RETURER

Då LR Design producerar kundanpassade och specialtillverkade produkter finns ingen allmän returrätt. 

REKLAMATION

Då LR Design producerar kundanpassade och specialtillverkade produkter finns ingen allmän returrätt däremot rättar vi till de fel som begås under produktion.

REKLAMATION

Reklamationer som görs efter 10 dagar beaktas och besvaras ej. Kundklagomål som kan hänföras till kundens eget hanterande av produkten, beaktas ej. Accepteras grunden till en reklamation av LR Design krediteras kostnaden för den del i produkten och ordern som godkänts som reklamation. Vid överenskommelse mellan parterna att reklamation skall godkännas meddelar LR Design uppgifter kring returadress mm, i de fall vi vill att kund skickar tillbaka. I de flesta fall skickar vi även returunderlag (fraktsedlar/adresslappar) för påklistring på paketet. Nyansskillnader på produkter vid volymköp av produkter hos oss är fullt naturlig del. Detta kan aldrig godkännas som till grund för reklamation. I ett fall som kläder innebär detta att om du köper 25 st tshirts i tex marin, kan nyansen på marin skilja sig åt. Detsamma gäller en beställning på vinylmaterial, färgerna skiljer sig från rulle till rulle. Från produktionstillfälle till produktionstillfälle. De på hemsidan angivna färgerna på respektive produkt är riktmärke inga exakta Pantonebenämningar det är våra och våra grossisters produktbenämningar. Inom varje ”färg” finns mängder med nyanser, alltifrån ljust till mörkt. Är den viss nyans av vikt för dig, måste du ange Pantone kod. Produktens färgnyans är aldrig grund för reklamation. Kan vi inte matcha våra produkter mot den av dig angivna färgkoden, makuleras beställningen.

Garanti om texters exakta placering på graverade produkter kan inte gess, ev avvikelser från beställning är ingen reklamationsgrund. Detta då det inte finns angivelse om milimerterplacering eller placering x /y koordinater. Vi placerar på bästa sätt efter beställning. Detsamma gäller textrader & symbolers höjd och längd. Vi garanterar inga exakta mått på någonting.

ANNULLERA BESTÄLLNING

Beställning kan inte begäras annulleras ensidigt av kund. Detta sker endast efter godkännande av LR Design. Makulering/borttagande av liggande beställning gäller först efter att LR Design bekräftat att annullering är ok. ( Detta är viktigt då delar av ordern redan kan vara klar) I de fall LR Design avser makulera beställning kan vi när som helst och utan att ange orsak göra detta. 

TILLKOMMANDE KOSTNADER

Kostnader utöver beställningsvärdet tillkommer normalt inte. Varje produkt har en kalkyl om vad produkten skall innehålla och hur lång tid varje produkt tar att producera. Kalkylen ligger som grund för vad produkterna kostar i webbutiken. Målet är att vara mycket konkurrenskraftiga vad gäller priset och samtidigt kunna driva en verksamhet. Allt arbete och tjänster som inte är direkt hänförliga till den specifika produkttillverkningen för beställning, måste därför tilläggsdebiteras. I de fall kunden indirekt eller direkt önskar använda LR Designs tid för konsultation, mailkonversationer eller uppdrag inom grafiskt arbete eller andra tjänster utöver grundbeställningen, debiteras 1295 sek/ timme + moms. LR Design informerar alltid kund innan tillkommande kostnader utöver beställningen kommer i fråga, så kund har möjlighet att avbryta. Vill kund kontrollera hur många timmar som använts till dags datum skickas ett mail med begäran om timrapport.

TVISTER

LR Design medverkar gärna till att tvister behandlas av juridisk expertis inom Sveriges Domstolar. Detta ger en rättvisare och rättssäker bedömning av tvister än ARN. Tvister hanteras på versamhetens närmsta Tingsrätt. (Malmö Tingsrätt) Alternativ tvistlösning lrdesign.se följer lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden och samarbetar med Allmänna Reklamationsnämnden för utredning av tvister och klagomål. För hjälp med tvister och klagomål som uppstått i samband med gränsöverskridande e-handel inom EU hänvisas även till Online Dispute Resolution, (ODR). Länk: add you text

ÖVERTRÄDELSER

Alla former av försök till, eller konstaterande av lagöverträdelser enl Svensk Lag – av kund eller besökare på hemsidan, anmäls direkt till berörd myndighet.

PRODUKTSPECIFIK INFORMATION
Beställningar innehållande text med stötande innehåll eller som på annat sätt kan anses vara provocerande för hela eller delar av befolkningen -avbryts. Vi hanterar endast texter innehållande teckenuppsättning som ryms inom svenska eller engelska språket. Använd svenskt teckenuppsättning. Övriga språks unika tecken, krumelurer eller bokstäver garanteras ej fungera. Hela eller delar av textavsnitt kan påverkas och förstöras / förvrängas om annan teckenuppsättning används. All retur och reklamationsrätt utgår i fall andra tecken används. Även om du kan prestera avvikande tecknen från din dator i en beställning, innebär det inte att vi kan ta emot och hantera dem i våra datorer eller programvaror. Bekräftelsen kommer visa det du skrivet in i beställningen, inte vad vi kan hantera. Anvisningen är därför - Svensk teckenuppsättning.

VINYLTEXTER / STRIPES

Endast ett av måtten höjd resp bredd kan garanteras. Detta då förhållandet h x b ändras mycket – beroende på valt typsnitt. Typsnitten blir liksom vad de blir i mått nr 2. Vi styr produktion efter det mått som har det jämnaste värdet h x b i beställningen. Kund förbinder sig att meddela om vi skall frångå rutinerna och styra efter annat angivet mått. ( ex om texten skall passa in på en speciell yta). Vi tar inget ansvar för den del som avser montering av texten. Leveransen är gjord när texten levererats till beställare.

Färgerna på vinyl kan inte garanteras från gång till annan. Viss nyansskillnad kan uppstå mellan olika produktionstillfällen. Det innebär också att viss nyansskillnad kan finns mellan stripesrullar och vinyltexter i en o samma leverans. Ett färgprov visar aldrig den exakta färgen du kommer få, utan skall användas som ett en unefärlig referenskulör. Provbiten kan vara framtagen från helt annan rulle vid helt annat tillfälle.

Stripesrullar skärs på millimetern efter kundbeställning.

Liksom övriga produkter finns ingen returrätt på vinyltexter eller vinylstripes. Båda dessa skärs efter kundorder och är osäljbar till annan.

GRAVYR ID-BRICKOR

Det är mycket viktigt att du inte lägger in alltför många tecken per rad. Vi graverar precis så som du angett på rad 1,2,3. För att textraderna skall vara läsbara bör man inte ha mer än 6-7 tecken per rad. Väljer du att ha fler bokstäver frångår du samtidigt vår rekommendation och all bytes/reklamationsrätten utgår. Gravyren placeras inom ytterkanterna på brickan. Id-brickor ( ex Superman) som är blankpolerade på den sida gravyren placeras kan tyvärr komma att få repor i det blanka ytskiktet. Detta p g a det starka avtorkningsmedel som används i produktion. Kan du inte acceptera detta, välj annan modell av bricka ! ID-bricka hjärta och stjärna med flera är smalare där rad 2 placeras än där rad 1 placeras.

BRODYR

Det är mycket viktigt att du följer nedan kring antalet tecken per rad i brodyren. (Mellanslag räknas som tecken) Små brodyrer (8-10 cm): ( ex v.bröst, ärm, nacke) - > max 7-8 tecken per rad. Stora brodyrer (25-35 cm): ( ex rygg, ben) - > max 15 tecken per rad. Är det fler tecken än vi rekommenderar i din beställning, riskerar utseendet bli mindre bra. Väljer du att frångå rekommendationerna ovan, utgår alla reklamationsmöjligheter. Vi kan alltså inte garantera brodyrens utseende vid för många bokstäver per rad. Brodyrtext som placeras på flera olika typer av plagg kan skilja sig åt i utseende på de olika plaggen, trots att det är samma text på alla plagg.

BOXSKYLTAR ( korrektur)

Beställer du skylt genom lrdesign.se ingår inget korrektur då man får en tydlig vy av kreationen i designern, se även nedan info. Använd endast Svensk teckenuppsättning ! (se avsnitt Produktspecifik information) ovan.

Efter att korrektur (korrektur får du endast i gamla shoppen klassisk.lrdesign.se )erhållits är grunden för beställningen nu det som finns i korrekturet. Det är därför av yttersta vikt att du är noggrann vid kontroll av korrekturet. Information som finns med i din grundbeställning är inte aktuellt längre dånytt avtal ingåtts. Nu är det alltså korrekturets information som är grunden för beställningen. Order där korrektur skickats från oss kan makuleras. Dock debiteras skyltens fullpris, då allt arbete är gjort redan. - Korrekturet avser endast kontroll av vår stavning mot din beställning.
Nya Websidan lrdesign.se - Typsnitt, modell, textstorlek, disposiotion på skylt samt text du angett är inte möjligt att ändra, så var MYCKET noga vid din beställning. Vår garanti om texters exakta placering på graverade produkter kan inte ges ! Avvikelser från beställning kan förekomma och är ingen reklamationsgrund. Detta då det inte finns angivelse om milimerterplacering eller placering x /y koordinater. Vi placerar på bästa sätt efter beställning. Detsamma gäller textrader & symbolers höjd och längd. Vi garanterar inga exakta mått på någonting. Vi gör vad vi kan för att skapa skylten hyffsat likt den bekräftelse du fått Dock kan små och stora avvikelser göras, om vi anser att placering, teckenstorlek eller annat ser avvikande ut, eller på annat sätt bör justeras enligt vårt tycke. Längd och höjd på rader kan inte garanteras efterlikna beställning exakt. Vi får in många beställningar som har felplacerade texter/tecken eller på annat sätt avviker mot vad vi tycker är snyggt eller anser är normalt. Vi är medvetna om att webverktyget kan vara bökigt att få exakt för en del och justerar därför beställningarna. Därför justerar vi små och stora saker i många beställningar. Reklamation pga avvikelser godkänns ej. Är mått på placering, textstorlek, texttjocklek av synnerligen stor vikt, skicka oss en PDF ritning där alla mått anges. I dessa fall utlovar vi såklart produktion med mycket liten avvikelse från er ritning. Textmeddelanden tillagda beställning tas ingen hänsyn till, då det kan vara i konflikt med den beställning du gjort.
Exkl tillagda meddelanden enligt ovan. Får vi inte mailsvar på korrekturet inom 10 arbetsdagar från att vi skickat korrektur per mail, skickas en påminnelse. Får Får vi inte mailsvar på påminnelsen, tillverkas skylten ändå Reklamationsrätt utgår helt i dessa fall. ( problem vi har är när kund anger felaktig mailadress, eller har en mailadress som hamnar i filter, vilket gör att vi inte kommer fram med korrekturet till kund. Vi är ändå bundna av att utföra beställningen)